Ile kosztuje obsługa prawna?

Wynagrodzenie adwokata jest uzależnione od wielu czynników. Jedne sprawy są prostsze, wymagają niewielkiego nakładu pracy adwokata, inne są skomplikowane, a ich prowadzenie to żmudne i długotrwałe zadanie. Nie ma więc jednolitych stawek. Są one każdorazowo ustalane na linii zlecający – adwokat, w oparciu o takie kryteria jak: rodzaj i złożoność sprawy, konieczna aktywność adwokata przed sądami bądź innymi organami, czas jaki musi on poświęcić na zbadanie i bieżące doglądanie sprawy, czy też inne, związane np. z koniecznością dalekich dojazdów poza miejscowość siedziby adwokata.

Wynagrodzenie może być ustalone za całość sprawy, za poszczególne czynności podejmowane przez adwokata, bądź też w oparciu o stawkę godzinową. Rozliczenie może odbywać się ratalnie, bądź w inny sposób ustalony z adwokatem sposób. Wynagrodzenie może być również częściowo uzależnione od wyniku sprawy, np. wygrania procesu.

Adwokaci w obecnych czasach, w kwestiach rozliczeń są elastyczni. Warto więc już na pierwszym spotkaniu powiedzieć o możliwościach finansowych oraz możliwym sposobie uiszczania wynagrodzenia.

Adwokat w sprawach karnych

Niezależnie od tego czy jesteś oskarżonym, czy pokrzywdzonym przestępstwem, przydatna, a czasem wymagana przepisami prawa jest pomoc profesjonalnego prawnika: adwokata. Jego zadaniem jest zadbanie, by na każdym etapie postępowania Twoje prawa były respektowane, a końcowe rozstrzygnięcie sprawy było dla Ciebie pozytywne.

Adwokat mający doświadczenie w sprawach karnych, przedstawia ci wszelkie możliwe drogi do jak najlepszego załatwienia sprawy. Wykorzystując wiedzę prawniczą oraz znajomość praktyki postępowania organów i sądów, ustala z Tobą taktykę działania i pomaga podjąć optymalne decyzje. Adwokat reprezentuje Cię przed sądami i innymi organami, zabezpieczając Twoje interesy.

Posiadanie adwokata już na wczesnych etapach postępowania może mieć kluczowe znaczenie dla końcowego rozstrzygnięcia. To właśnie tutaj dba on, byś poprzez nieznajomość przepisów i praktyki organów nie pogorszył swojej sytuacji, lub nie zaprzepaścił korzystnych dla siebie rozwiązań. Nierzadko adwokat chroni Cię przed nieprawidłowościami, nadużyciami i niekompetencją organów państwowych.

Adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka. To czego adwokat dowie się od Ciebie w ramach porady prawnej lub prowadzenia sprawy, pozostaje tylko pomiędzy wami. To dlatego adwokat jest osobą, której możesz w pełni zaufać.

Kiedy potrzebny jest adwokat?

Zawiłości prawne postępowań cywilnych, karnych i administracyjnych mogą przerosnąć każdego. Z pomocą może przyjść adwokat, którego zadaniem jest wspomaganie Cię przed sądami, organami ścigania i wszelkimi organami państwowymi. Adwokat tłumaczy, jaka jest Twoja pozycja w danej sprawie, doradza najlepsze rozwiązania, a następnie zabezpiecza Twoje interesy, aktywnie Cię reprezentując.

Adwokat stoi na straży Twoich praw, ale także rekomenduje Ci możliwą drogę / taktykę działania w sprawie. Nierzadko adwokat chroni Cię przed nieprawidłowościami, nadużyciami i niekompetencją organów państwowych.

Współpraca z adwokatem to dobry wybór.