Sprawy karne i wykroczenia

Sprawy karne - adw. Tomasz Sięka

TWOJA WALKA TO MOJA WALKA.

ANGAŻUJĘ SIĘ W NIĄ W 100%!

 

 


ADWOKAT W SPRAWACH KARNYCHprawo karne

Reprezentuję Klientów jako pełnomocnik pokrzywdzonego jak i obrońca podejrzanego, oskarżonego o popełnienie przestępstwa, czy obwinionego o popełnienie wykroczenia.

Wąska specjalizacja mojej kancelarii, to korzyść dla Ciebie i gwarancja jakości moich usług – jestem na bieżąco z wciąż zmieniającymi się przepisami prawa i postępowania karnego oraz czynnie uczestniczę w rozprawach.

Podejmuję interwencję i dojeżdżam do Klienta, na przykład w przypadku zatrzymania, niezależnie od pory dnia. Dzięki temu zapewniam szybką pomoc prawną, która często okazuje się niezbędna. Chronię przed przykrymi konsekwencjami decyzji klienta, które mogą negatywnie wpłynąć na jego dalszą sytuację.

We współpracy z Klientem, stawiam na szczerość, dokładnie omawiam z nim jego sytuację, mówię jakie są szanse pomyślnego rozwiązania sprawy. Uważam, że zawsze da się jakoś pomóc – chociażby polepszyć sytuację Klienta.

Niezależnie od tego czy jesteś sprawcą, czy pokrzywdzonym, potrzebujesz pomocy profesjonalnego adwokata, który zapewni prawidłowy tok postępowania, ustrzeże przed błędnymi, samodzielnie podejmowanymi decyzjami i zadba o to, by Twoje prawa były respektowane. Zaufaj mojemu doświadczeniu.

Zapraszam do kontaktu.
adwokat Tomasz Sięka, specjalista prawa karnego


Reprezentuję moich Klientów w każdej sprawie karnej oraz dotyczącej popełnienia wykroczenia.

JAKO TWÓJ ADWOKAT:

 • jestem obecny na każdym etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego,
 • dbam o zabezpieczenie Twoich interesów i przestrzeganie przysługujących Ci praw,
 • sporządzam pisma procesowe (zawiadomienia, wioski, odwołania, etc.),
 • udzielam Ci wsparcia i na bieżąco informuję o stanie sprawy,
 • weryfikuję zasadność czynności podjętych wobec Ciebie przez organy państwa,
 • pomagam w wyborze profesjonalnego biegłego.

Niezależnie od tego, czy jesteś sprawcą, czy pokrzywdzonym, przeczytaj na czym polegają najczęściej popełniane przestępstwa i wykroczenia oraz co grozi za ich popełnienie:

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ZDROWIU I ŻYCIU
przepisy przeczytaj w kodeksie

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU
przepisy

 • kradzież
 • kradzież z włamaniem
 • rozbój
 • kradzież rozbójnicza
 • przywłaszczenie cudzej rzeczy
 • oszustwo
 • paserstwo

PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA KOMUNIKACYJNE
przepisy

 • spowodowanie wypadku komunikacyjnego
 • prowadzenie pojazdu po użyciu i pod wpływem alkoholu lub narkotyków

PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE
przepisy

 • posiadanie narkotyków i dopalaczy
 • wytwarzanie narkotyków i dopalaczy
 • obrót narkotykami i dopalaczami

PRZESTĘPSTWA SEKSUALNE
przepisy

 • zgwałcenie
 • pedofilia
 • rozpowszechnianie pornografii
 • stręczycielstwo

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RODZINIE I OPIECE
przepisy

 • niealimentacja

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO CZCI I NIETYKALNOŚCI
przepisy

 • pomówienie
 • zniewaga
 • naruszenie nietykalności cielesnej

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO INSTYTUCJOM PAŃSTWOWYM I WYMIAROWI SPRAWIEDLIWOŚCI
przepisy

 • naruszenie nietykalności funkcjonariusza
 • napaść na funkcjonariusza
 • znieważenie funkcjonariusza
 • łapownictwo bierne i czynne
 • nadużycie władzy przez funkcjonariusza
 • składanie fałszywych zeznań
 • utrudnianie postępowania karnego

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO DOKUMENTOM
przepisy

 • sfałszowanie dokumentu
 • posługiwanie się sfałszowanym dokumentem

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO OBROTOWI GOSPODARCZEMU
przepisy

 • wyrządzenie szkody majątkowej podmiotowi gospodarczemu
 • wyłudzenie kredytu
 • uniemożliwienie zaspokojenia wierzyciela