Wynagrodzenie

Kodeks etyki zabrania adwokatom publikowania cennika usług prawniczych. To oczywiście nie oznacza, że nie wiesz ile ostatecznie zapłacisz. Zawsze, przed skorzystaniem z moich usług, możesz dowiedzieć się jaki będzie koszt mojej porady, czy reprezentowania przed sądem. Pamiętaj, że przygotowanie wyceny nie zobowiązuje cię do skorzystania z moich usług.

Jak najszybciej otrzymać wycenę usługi adwokata?

Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną telefonicznie. Możesz też skorzystać z porady prawnej on-line, gdzie opiszesz swoją sprawę, a w odpowiedzi otrzymasz szczegółową wycenę zapytania.

Co składa się na honorarium adwokata?

Ustalając honorarium, przede wszystkim biorę pod uwagę rodzaj sprawy i jej złożoność oraz ile pracy i czasu zajmuje przygotowanie się do niej. Te czynniki mają znaczenie niezależnie od tego, czy udzielam porady ustnej, przygotowuję dokumenty, czy reprezentuję klienta przed sądem.

Możliwe jest rozliczenie w systemie:
• godzinowym – wysokość wynagrodzenia adwokata jest ustalana według ilości czasu poświęconego na sprawę i przemnożona przez ustaloną stawkę godzinową;
• ryczałtowym – wysokość wynagrodzenia adwokata jest ustalana z góry, niezależnie od ilości czasu poświęconego na sprawę;
• ryczałtowo-godzinowym.

Czy, zlecając sprawę, zapłacę tylko honorarium adwokata?

Honorarium adwokata jest wyłącznie wynagrodzeniem za świadczoną pomoc prawną. Natomiast istnieją jeszcze inne koszty, związane z prowadzeniem sprawy. Adwokat uiszcza je w twoim imieniu.

Są to między innymi:
• opłaty sądowe,
• opłaty kancelaryjne,
• opłaty skarbowe,
• opłaty notarialne.

Obowiązek ponoszenia tych opłat wynika wprost z ustaw i różnią się one między innymi od rodzaju sprawy, wartości przedmiotu sporu itp.
Dodatkowo, w przypadku świadczenia usług poza miastem siedziby kancelarii (Warszawa), pozostają jeszcze koszty dojazdu.

Do kiedy muszę zapłacić honorarium?

Każdorazowo umawiam się z klientem co do sposobu zapłaty honorarium. Biorę przy tym pod uwagę złożoność i czasochłonność powierzanej mi sprawy, jak i możliwości klienta.
Co do zasady, honorarium jest płatne z góry. Uważam jednak, że każdy powinien mieć możliwość skorzystania z usług dobrego adwokata. Dlatego zdecydowałem, że moi klienci, w określonych sytuacjach, mogą mieć rozłożoną płatność na raty.

Jeśli potrzebujesz szybkiej wyceny, skontaktuj się ze mną.