Pozostałe dziedziny prawa

Pomagam we wszelkich sporach cywilnych, w tym dotyczących prawa pracy, prawa spadkowego, prawa własności intelektualnej. Oferuję pomoc prawną dla dłużników i przy odzyskiwaniu wierzytelności. Przygotowuję wszelkiego rodzaju pisma, opiniuję je oraz reprezentuję klientów przed sądami (również przed Sądem Najwyższym) i innymi instytucjami.

Możesz zgłosić się do mnie z każdym problemem prawnym. Pamiętaj, że w wielu sprawach warto zawczasu poradzić się adwokata, by ustrzec się przed możliwymi przykrymi konsekwencjami swoich wyborów.

Zapraszam do kontaktu.
adwokat Tomasz Sięka


JAKO TWÓJ ADWOKAT:

  • jestem zaangażowany w szybkie i korzystne dla Ciebie rozwiązanie Twojego problemu,
  • dbam o zabezpieczenie Twoich interesów i przestrzeganie przysługujących Ci praw,
  • sporządzam umowy i pisma procesowe,
  • analizuję i opiniuję dostarczone dokumenty,
  • w Twoim imieniu przeprowadzam negocjacje,
  • udzielam Ci wsparcia i na bieżąco informuję o stanie sprawy,
  • reprezentuję Cię przed sądami, urzędami itp.